Onze aanpak

Digitale Strategen kijkt breed naar een organisatie.

Als digitale strategen kijken we naar de gehele bedrijfsstrategie om daarop een heldere digitale strategie uit te werken. Daarop spotten we technologische oplossingen die je bedrijfsvoering optimaliseren. Die oplossingen kunnen bestaan uit het opstarten van nieuwe diensten (innovatie) of het automatiseren van processen (optimalisatie). Ontdek onze aanpak!

onze aanpak

Waarom is de toekomst digitaal?

Volgens Deloitte gelooft 87% van de bedrijven dat digitalisering en technologie hun industrie zal ontwrichten door innovatieve differentiatie van de core businesses, automatisatie en nieuwe business modellen. Bedrijven gaan op zoek naar een duidelijke visie om relevant te blijven. Investeringen in digitale transformatie zijn volop aan de gang. In 2022 is er wereldwijd al 1.6B U.S. dollar geïnvesteerd in projecten.

Deze groei werd ingezet door de COVID-19 pandemie, maar gaat gestaag verder. Toch slaagt volgens McKinsey slechts 28% van de bedrijven erin om hun business doelstellingen te behalen. Volgens hen zijn hier mensen nodig die technologie begrijpen. Digitaal immature bedrijven slagen er slechts in om 14% van hun bestaande werknemers op te leiden. Slechts 23% trekt nieuwe werknemers aan. Bij de digitaal mature bedrijven zien we dat het opleiden van huidige werknemers enorm stijgt, tot zelfs 35%. Digitale maturiteit van het management speelt dus een grote rol in het proces van digitalisering.

Als onafhankelijke partij helpen wij graag bij het uittekenen van jouw digitale strategie. Hierbij nemen we alle kennis en kunde van jouw medewerkers mee. Lees hieronder meer over onze aanpak.

65%

Bedrijven investeren in Automation en AI

14%

Huidige werknemers krijgt technische reskilling

28%

Slaagt in het differentiëren van hun core business door technologie

3.4B

U.S. Dollar aan wereldwijde investeringen in digitalisering tegen 2026

Onze BIRD-methodiek

Door onze ervaring en op basis van recent onderzoek hebben we een eigen methodiek ontwikkeld. Die staat centraal in onze aanpak. De BIRD-methodiek legt de focus op vier pijlers tijdens vier fases. 

Door deze combinatie krijgen we een matrix zodat we in elke fase van het project rekening houden met de belangrijke domeinen voor een digitaliseringsproject. Elk domein komt met specifieke acties die we voor verschillende rollen uitzetten. Dit gaat van technische expertise tot strategische beslissingen die moeten worden genomen.

Met deze methodiek brengen we meer inzicht rond digitalisatie binnen jouw organisatie. Zo hebben we ook op elk moment een duidelijk zicht op de risico’s die de slaagkans van een project kunnen beïnvloeden.

Onze vier pijlers van digitale transformatie

Slechts 30% van alle digitale trajecten behaalt de vooropgestelde strategische doelstellingen. Als we kijken waar deze falen, vinden we vier pijlers waarop je moet werken om het succes van een digitaal traject zo hoog mogelijk te maken. Die nemen we dan ook mee in onze aanpak.

Strategie

Een heldere visie en digitale strategie vormen de basis voor verdere ontwikkelingen. Goed gestructureerde projecten waarvan de relevantie, prioriteiten en rendement duidelijk zijn, zorgen ervoor dat iedereen binnen de organisatie een duidelijk beeld heeft waarom digitalisering een positieve impact heeft.

Mensen

Een implementatie van een nieuw digitaal proces gaat gepaard met weerstand. Met behulp van change management en de Prosci-methodiek vergaren we inzichten en aandachtspunten waarmee we de slaagkans van jouw digitale toekomst significant verhogen en de adoptie en het gebruik van de verandering stimuleren.

Kennis

Het is van essentieel belang om kennis van digitale transformatie te hebben. Dit omvat technische expertise, maar ook begeleiding en project management. Hier houd je best ook rekening met waar de kennis zich bevindt. Zit de kennis intern of extern? En wat zijn de daaraan verbonden risico’s?

Proces

Cruciaal is een duidelijk zicht van de “as-is” en de “to-be” situatie, alsook de onderlinge afhankelijkheden van te digitaliseren processen. Daarom brengen we alle betrokken departementen en geïmpacteerde elementen in kaart en houd je rekening met hun specifieke behoeften. 

Onze vier fases van een digitaal traject

Tijdens een digitale transformatie gebeurt alles stap voor stap. We spreken hier over een lange termijntraject waarbij we duidelijk afgelijnde fases uittekenen. Na elke fase komen we tot een beslissingsmoment. Zo kunnen we tijdig bijsturen en de slaagkans van jouw digitaliseringsproject vergroten.

onze aanpak

1. Onderzoeken

Tijdens de onderzoeksfase kijken we naar de haalbaarheid van je investering. Wat is de impact van de digitalisering op je mensen, business en bedrijfsdoelstellingen? In deze fase blijven we nog aan de oppervlakte over het eigenlijke ontwerp. Vaak zijn hier meerdere pistes mogelijk waarvoor we eerst gezamenlijk een strategische keuze maken. We werken aan:

 • Strategiekaart met probleemstellingen
 • Doelstellingen met KPI en KSF
 • Betrokkenheid van mensen
 • Ontwikkeling van het concept
 • Roadmap voor ontwerpfase

2. Ontwerpen

Tijdens deze fase wordt het volledige project en dus ook het uiteindelijke kostenplaatje duidelijk. Hierbij betrekken we de eindgebruikers voor gebruikerstesten. Daarnaast brengen we de impact op processen en mensen in kaart. We werken aan:

 • Functionele beschrijving en scenario’s “As-is” & “To be”
 • Technisch ontwerp
 • Visualisatie & UX (User Experience)
 • Validatie van functionele en technische fit van mogelijke oplossingen
 • Roadmap, milestones & timing van de implementatiefase
Digitale Strategen

3. Ontwikkelen

Tijdens de ontwikkelfase implementeren we een softwarepakket en/of bouwen we de nodige functionaliteiten op maat. Een correcte en nauwe opvolging zijn hier enorm belangrijk. We werken aan:

 • Opvolging van functionaliteit en prioriteit
 • Uitgebreide user testing
 • Verwerking feedback
 • Opvolgen budget en timing

4. Opvolgen

Na de oplevering volgt de fase waarin we technisch onderhoud bieden. Ook het uitvoeren van het adoptie- opleidingsplan komt hier aan bod. We verzamelen inzichten en evalueren het traject. Zo sturen we bij, waar nodig. We werken aan:

 • Bijsturing functioneel en technisch traject
 • Uitvoeren van opleidingsplan
 • Meten en verhogen van adoptie en gebruik

Kom eens met ons spreken op Digitale Donderdag.

Wij organiseren elke donderdag momenten waarop onze digitale strategen graag met jou praten over je digitale uitdagingen. Ze delen met veel plezier hun kennis en expertise met zowel nieuwe als bestaande klanten. We kunnen jou inzichten geven in nieuwe trends, maar ook business insights delen rond bepaalde cases. Plan je gesprek via onze kalender!