Mensen

Iedereen wint bij een heldere digitale strategie

Het is belangrijk om tijdens digitalisering de mindset en mogelijke weerstand bij je mensen te meten. Zo garandeer je een vlotte adoptie.

Waarom is change management belangrijk?

Bedrijven die digitale maturiteit opbouwen maken gemiddeld 26% meer winst (MIT). Betrek dus je medewerkers intensief in het volledige proces, van strategie tot testen. Zo krijg je niet enkel een vlotte adoptie, maar ook digitale maturiteit binnen je organisatie.

Volgens McKinsey faalt 70% van de digitalisatie projecten door een gebrek aan adoptie. Dit komt door een gebrek aan visie en betrokkenheid of een algemene weerstand en angst voor het verliezen van job of gewoontes.

Uit onderzoek van Harvard Business Review blijkt dat werknemers die zich ondersteund voelen door technologie 230% meer betrokkenheid tonen. Ze hebben ook 85% meer kans om langer dan drie jaar bij je organisatie te blijven.

Als laatste blijkt dat je een ROI van 143% mag verwachten als je een duidelijke change management strategie uitvoert. Bedrijven die het links laten liggen verwachten slechts 35% van de ROI (McKinsey).

26%

Meer winst dan concurrenten

70%

Faalt door gebrek aan adoptie

+230%

Betrokkenheid in bedrijven waar technologie z’n mensen ondersteunt

+143%

ROI bij een duidelijk uitgevoerde change management strategie

Hoe pakken wij change management aan?

Bij Digitale Strategen begrijpen we dat het succes van digitale transformatie sterk afhangt van de betrokkenheid en acceptatie van je medewerkers. Wij helpen jou navigeren navigeren door de verandering heen en creëren een cultuur van continu leren en innoveren.

Change management en strategie

We helpen jou bij het definiëren van een duidelijke visie en strategie voor digitale transformatie. Daarbij zorgen wij ervoor dat jouw doelstellingen, verwachtingen en mijlpalen helder gedefinieerd en gecommuniceerd worden naar jouw medewerkers. 

Daarnaast dragen wij deze visie ook uit in jouw organisatie door een band op te bouwen met je medewerkers. Wij ondersteunen in al onze fases hun betrokkenheid en feedback loop.

Stakeholder management

Wij betrekken alle relevante stakeholders bij het veranderingsproces. Hiermee creëren wij een open en transparante communicatie. Zo zorgen wij ervoor dat iedereen op de hoogte is van de voordelen en impact van een digitale transformatie.

Digitale maturiteit

Digitale transformatie wordt vaak verkeerd begrepen. Door middel van awareness, coaching, opleidingen en betrokkenheid helpen we jou bij het creëren van een organisatiecultuur die openstaat voor verandering en innovatie. We gaan niet alleen inwerken op weerstand voor een specifiek project. Wij leggen ook de focus op hoe digitalisering een voordeel is voor iedereen. Hierdoor zorgen we voor een positieve mindset en gedragsverandering binnen jouw organisatie.

Communicatie en training

We ontwikkelen communicatie- en trainingsprogramma’s om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers de benodigde vaardigheden en kennis krijgen om de digitale transformatie te omarmen. Wij zorgen voor een gestructureerd en effectief proces dat afgestemd is op de behoeften van jouw organisatie. 

Project voor een Trader in grondstoffen

Kloof tussen business en IT dichten om de adoptie van systemen te vergroten

“We hebben nood aan een methodiek om business en IT effectiever te laten samenwerken, digitale strategen is onze partner hierbij”

Deze klant bleef altijd een stap voor op het gebied van digitale innovatie, maar de afgelopen jaren hebben concurrenten een inhaalmanoeuvre gemaakt. Tijd om de samenwerking tussen business en IT te versterken en het potentieel ten volle te benutten.

Bij Digitale Strategen begrijpen we dat de kloof tussen business en IT een belemmering kan zijn voor het bereiken van bedrijfsdoelen. Om dit aan te pakken, zijn we samen een digitaal traject opgestart dat dient als een voorbeeld voor de toekomstige digitalisatie van het bedrijf.

Waar wij voor staan

Digitale Strategen zoekt samen met jou naar jouw digitale uitdagingen die het verschil gaan maken. Ook zijn wij graag dé partner voor de implementaties van jouw digitale oplossing. Ons doel ligt in het verbeteren van het innovatievermogen van jouw organisatie en hiervoor geven wij deskundig en duidelijk advies.

 • Ervaring en expertise
  Onze consultants hebben jarenlange ervaring in digitale strategie en transformatie. Zij begrijpen de uitdagingen waar jouw organisatie mee te maken heeft en tekenen bewezen strategieën uit om jouw succes te garanderen. 
 • Resultaatgericht
  Onze focus ligt op het behalen van meetbare resultaten. We stellen KPI’s vast en monitoren voortdurend de voortgang om ervoor te zorgen dat jouw digitale strategie de gewenste impact heeft. 
 • Langdurige samenwerking
  We ondersteunen jou gedurende het hele traject van digitale transformatie. Onze samenwerking gaat ook verder na de implementatie van de strategie. Wij blijven beschikbaar voor ondersteuning en optimalisatie. 
 • Op maat
  We zorgen voor begeleiding op maat in de vorm van opleiding, advies of algemene projectbegeleiding. Wij helpen bedrijven om te leren digitaliseren, maar maken onze handen graag vuil met concrete acties en opvolging.

Neem vandaag contact op

Bij Digitale Strategen ondersteunen we jou bij je digitale transformatiereis. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe we jou kunnen helpen met het succesvol navigeren door verandering en het realiseren van een duurzame digitale transformatie. 

strategie en projecten